OLIMPIADA NAȚIONALĂ

ETAPA LOCALĂ

SUBIECTE , BAREME ,

REZULTATE INIȚIALE SI REZULTATE FINALE

Rezultate finale ON-LAV, etapa locală, 05.03.2023. Toți candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte sunt calificați la etapa județeană a olimpiadei ce se va desfășura la o dată ulterioară. FELICITĂRI!

CONTESTAȚIILE SE DEPUNI LA SECRETARIATUL LICEULUI LUNI, 06.03.2023, ÎN INTERVALUL ORAR
10:00 – 15:30
ATENȚIE: nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor/coleg etc.), în absența elevului în cauză; dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat; elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.